Polityka prywatności

Organ odpowiedzialny w rozumieniu przepisów o ochronie danych, w szczególności rozporządzenia UE o ochronie danych (DSGVO):

VIVATIS Pharma GmbH
Grüner Deich 1-3
20097 Hamburg
Deutschland

Pozostałe dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.

Twoje prawa jako strony zainteresowanej

W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z następujących praw, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych przez naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych:

 • Informacje o przechowywanych u nas danych osobowych i ich przetwarzaniu,
 • Korekta nieprawidłowych danych osobowych,
 • Usunięcie Państwa danych przechowywanych w naszej bazie danych,
 • Ograniczenie przetwarzania danych, jeżeli nie możemy jeszcze usunąć Państwa danych ze względu na zobowiązania prawne,
 • Brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych, oraz przekazywalność danych, pod warunkiem, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub zawarli z nami umowę.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie uniemożliwia jej wycofania w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z lokalnym organem nadzorczym i złożyć skargę. Właściwy organ nadzorczy zależy od miejsca zamieszkania, pracy lub zarzucanego naruszenia prawa. Lista organów nadzoru (dla sektora niepublicznego) z adresami znajduje się pod adresem: https://www.bfdi.bund.de/.

Cele przetwarzania danych przez właściwy organ i osoby trzecie

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celach określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione. Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • Wyraziliście Państwo na to wyraźną zgodę,
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy,
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego,
 • Przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów i nie ma powodu do przypuszczenia, że nieujawnianie danych wynika z Państwa nadrzędnego interesu, który należy chronić.

Usunięcie lub zablokowanie danych

Przestrzegamy zasad unikania danych i ekonomii danych. Dlatego też przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym dokumencie lub przewidzianych w różnych okresach przechowywania przewidzianych przez prawo. Po ustaniu danego celu lub po upływie terminu odpowiednie dane zostaną zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

Gromadzenie ogólnych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej Po wejściu na naszą stronę internetową automatycznie zbierane są informacje o charakterze ogólnym. Informacje te (pliki dziennika serwera) obejmują typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych i podobne informacje. Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat Państwa osoby.

Informacje te są technicznie wymagane dla celów prawidłowego przekazania treści potrzebnych ze strony internetowej i są obowiązkowe przy korzystaniu z Internetu. Są one przetwarzane w szczególności w następujących celach:

 • Zapewnienie bezproblemowego połączenia strony internetowej,
 • Zapewnienie sprawnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu, a także do innych celów administracyjnych.
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie związanym z wyżej wymienionymi celami gromadzenia danych.

Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych do wyciągania wniosków na Państwa temat. Odbiorcami danych są wyłącznie organ odpowiedzialny i jeśli ma to zastosowanie, podmiot przetwarzający umowę.

Informacje anonimowe o tym charakterze mogą być przez nas statystycznie oceniane w celu optymalizacji naszej obecności w Internecie i technologii, która się za nimi kryje.

Pliki cookie

Do technicznej kontroli strony internetowej używamy tak zwanych „plików cookie" (ciasteczka). Po zakończeniu sesji i wyłączeniu aplikacji przeglądarki internetowej pliki cookie automatycznie wygasają. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przesyłane z serwera internetowego na dysk twardy użytkownika. Dzięki temu automatycznie otrzymujemy pewne dane, takie jak adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny i połączenie z Internetem.

Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub przesyłania wirusów do komputera. Na podstawie informacji zawartych w plikach cookie możemy ułatwić Państwu nawigację i umożliwić poprawne wyświetlanie naszych stron internetowych.

Gromadzone przez nas dane w żadnym wypadku nie będą przekazywane osobom trzecim ani łączone z danymi osobowymi bez Państwa zgody.

Oczywiście można również przeglądać naszą stronę internetową bez plików cookie. Przeglądarki internetowe są z założenia ustawione tak, aby akceptowały pliki cookie. Z zasady można w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki. Proszę skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można zmienić te ustawienia. Należy pamiętać, że niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeśli wyłączyli Państwo obsługę plików cookie.

Korzystanie z bibliotek czcionek (czcionki Google Web Fonts)

W celu poprawnego i graficznie atrakcyjnego wyświetlania naszej zawartości we wszystkich przeglądarkach, na tej stronie internetowej korzystamy z bibliotek czcionek Google Web Fonts (https://www.google.com/). Czcionki Google Web Fonts są przenoszone do pamięci podręcznej przeglądarki, aby uniknąć wielokrotnego ładowania. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek Google Web Fonts lub nie pozwala na dostęp, zawartość będzie wyświetlana czcionką domyślną.

Wywoływanie bibliotek czcionek automatycznie uruchamia połączenie z operatorem biblioteki. Teoretycznie jest możliwe - ale obecnie również niejasne, czy i, jeśli tak, to w jakim celu - że operatorzy odpowiednich bibliotek gromadzą dane.

Polityka prywatności operatora biblioteki Google znajduje się tutaj:

Zmiany w naszych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych w taki sposób, aby zawsze było zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi, lub do wprowadzenia zmian w naszych usługach w oświadczeniu o ochronie danych osobowych, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowe oświadczenie o ochronie danych osobowych będzie obowiązywać przy następnej wizycie.

Pytania do inspektora ochrony danych osobowych

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail lub bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji:

Arne Platzbecker
a.platzbecker[at]habewi.de