Jakość

Naszym celem jest utrzymanie zgodności z normami krajowymi i międzynarodowymi.

Polityka zarządzania jakością w firmie Vivatis opiera się na wyjątkowej wiedzy specjalistycznej. Nasi doświadczeni międzynarodowi menedżerowie ds. jakości mają możliwość korzystania z usług wielu audytorów wewnętrznych i zewnętrznych, zarówno w kraju, jak i za granicą, a także z najwyższej klasy laboratoriów zewnętrznych o różnych specjalizacjach.

Zarządzanie jakością w firmie Vivatis jest certyfikowane zgodnie z normą ISO 9001. System HACCP został wdrożony w 2009 roku.

więcej

Firma Vivatis jest poddawana systematycznym kontrolom przeprowadzanym przez właściwe lokalne organy w celu monitorowania zgodności z GMP oraz jest zarejestrowana w bazie danych EUDRA i posiada zezwolenie na import zgodnie z paragrafem 72(1) niemieckiej ustawy o produktach leczniczych (AMG).

Na życzenie możemy przedstawić certyfikaty Halal i koszerności na oferowane składniki i dodatki do suplementów diety oraz żywności funkcjonalnej.

Od 2013 roku Vivatis jest licencjonowanym dostawcą żywności ekologicznej i funkcjonalnych składników żywności, certyfikowanym przez ABCERT. Numer naszego świadectwa czystości ekologicznej to DE-ÖKO-006.

Vivatis pomaga swoim partnerom w organizowaniu i przeprowadzaniu kontroli w krajach trzecich w celu uzyskania unijnego certyfikatu GMP. Współpracujemy również z certyfikowanymi, niezależnymi audytorami w celu przeprowadzenia audytów zakładów produkcyjnych na całym świecie zgodnie z wytycznymi GMP - zawsze z uwzględnieniem kosztów, które często można znacznie zredukować poprzez staranną koordynację lub, jeśli to możliwe, łączenie wielu audytów w tym samym czasie.

Weniger