Privacyverklaring

Verantwoordelijke instantie volgens de letter van de Privacywetgeving, in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV), is:

VIVATIS Pharma GmbH
Grüner Deich 1-3
20097 Hamburg
Duitsland 

Nadere contactgegevens gelieve u te ontlenen aan het impressum.

Uw rechten als betrokkene

Onder de aangegeven contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u te allen tijde de volgende rechten uitoefenen:

 • informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens en de verwerking hiervan, correctie van onjuiste persoonlijke gegevens,
 • wissen van uw bij ons opgeslagen gegevens,
 • beperking van de gegevensverwerking, voor zover wij uw gegevens op grond van wettelijke verplichtingen nog niet mogen wissen,
 • verzet tegen de verwerking van uw gegevens bij ons en overdraagbaarheid van gegevens, voor zover u akkoord bent gegaan met de gegevensverwerking of een overeenkomst met ons hebt gesloten,
 • Voor zover u ons toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde herroepen, effectief voor de toekomst.

U kunt u te allen tijde met bezwaren richten tot de voor u bevoegde toezichthoudende instantie. Uw bevoegde toezichthoudende instantie hangt af van de deelstaat waar u woont, uw werk of de vermoedelijke schending. Een lijst van toezichthoudende instanties (voor de niet-openbare sector) met adres vindt u hier:  https://www.bfdi.bund.de/.

Doel gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de in deze privacyverklaring aangegeven doeleinden. Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden vindt niet plaats. Wij geven uw persoonlijke gegevens slechts door aan derden als:

 • u uitdrukkelijk uw toestemming hiervoor gegeven hebt,
 • de verwerking noodzakelijk is voor de afwikkeling van een overeenkomst,
 • de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van een rechtelijke plicht,
 • de verwerking noodzakelijk is om gerechtigde belangen te handhaven en er geen reden bestaat om aan te nemen dat u een overwegend te beschermen belang hebt bij het niet doorgeven van uw gegevens.

wissen of blokkeren van gegevens

Wij houden ons aan de principes "voorkomen van gegevens en spaarzaamheid met gegevens". Wij slaan uw persoonlijke gegevens daarom slechts op zolang dit noodzakelijk is om de hier aangeven doeleinden te bereiken of als de door de wetgever voorziene veelvuldige opslagtermijnen dit voorzien. Na wegvallen van het betreffende doel dan wel na afloop van deze termijnen worden de betreffende gegevens uit routine en overeenkomstig de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

Verzamelen van algemene informatie bij bezoek van onze website

Als u onze website bezoekt, wordt automatisch algemene informatie verzameld. Deze informatie (server-logfiles) betreft bijvoorbeeld de soort webbrowser, het gebruikte bedrijfssysteem, de domeinnaam van uw internet-service-provider en dergelijke. Dit is uitsluitend informatie die geen conclusies over u persoonlijk toestaat.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u opgevraagde inhoud van websites juist ter beschikking te stellen en ontstaat dwingend bij gebruik van het internet. Hij wordt in het bijzonder voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • garanderen van een probleemloze verbindingsopbouw van onze website,
 • garanderen van een probleemloos gebruik van onze website,
 • beoordeling van de systeemveiligheid en -stabiliteit alsmede
 • voor andere administratieve doelen.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons redelijk belang op grond van de genoemde doelen voor het vaststellen van gegevens. Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies over u persoonlijk te trekken. De ontvanger van de gegevens is slechts de bevoegde instantie en evt. een hiertoe voor de verwerking van een opdracht gemachtigde.

Dit soort anonieme informatie wordt door ons evt. statistisch beoordeeld om onze aanwezigheid op het internet en de achterliggende techniek te optimaliseren.

Cookies

Wij maken gebruik van „sessiecookies“ om de website technisch aan te sturen. Na beëindiging van de zitting en door beëindiging van het gebruik van de webbrowser vervallen deze cookies automatisch. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website-server worden overgedragen op uw harddisk. Hierdoor ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens, bv. IP-adres, gebruikte browser, bedrijfssysteem en uw verbinding met het internet.

Cookies kunnen niet gebruikt worden om programma's te starten of virussen op een computer over te dragen. Aan de hand van de in cookies opgenomen informatie kunnen wij de navigatie voor u makkelijker maken en de juiste vormgeving van onze websites mogelijk maken.

In geen enkel geval worden de door ons opgenomen gegevens doorgegeven aan derden of zonder uw toestemming met persoonlijke gegevens gekoppeld.

Natuurlijk kunt u onze website in principe ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn normaal gesproken zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies te allen tijde via de instellingen van uw browser deactiveren. Gelieve de hulpfuncties van uw internetbrowser te gebruiken om vast te stellen hoe u deze instellingen kunt veranderen. Let er a.u.b. op dat afzonderlijke functies van onze website eventueel niet functioneren als u het gebruik van cookies gedeactiveerd hebt.

Gebruik van lettertypebibliotheken (Google Web Fonts)

Om onze inhoud op de verschillende browsers juist en grafisch aantrekkelijk vorm te geven, maken wij op deze website gebruik van lettertypebibliotheken Google Web Fonts (https://www.google.com/). Google Web Fonts worden overgedragen aan de cache van uw browser om herhaaldelijk laden te voorkomen. Indien de browser Google Web Fonts niet ondersteunt of de toegang verbiedt, wordt de inhoud in een standaard letter weergegeven.

Het oproepen van lettertypebibliotheken zorgt automatisch voor een verbinding met de exploitant van de bibliotheek. Daarbij is het theoretisch mogelijk, thans echter ook niet duidelijk of en evt. voor welke doeleinden, de exploitant van desbetreffende bibliotheken gegevens zouden opvragen.

De gegevensbeschermingsrichtlijn van de bibliotheekexploitant Google vindt u hier: https://www.google.com/

Verandering van onze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen zodat deze altijd in overeenstemming is met de actuele rechtelijke vereisten of om wijzigingen van onze diensten in de privacyverklaring op te nemen, bv. bij invoering van nieuwe services. Bij uw hernieuwde bezoek geldt dan de nieuwe privacyverklaring.

Vragen aan de toezichthouder op de gegevensbescherming

Als u vragen over de privacybescherming hebt, schrijf ons dan een e-mail of neem contact op met de binnen onze organisatie voor de privacybescherming verantwoordelijke persoon:

Arne Platzbecker
a.platzbecker[at]habewi.de