Feedstock
finder

The Vivatis search engine
for NEM feedstock

Pharma

 • Pharmaceuticals

  Wereldwijde inkoop van gekwalificeerde ingrediënten en tussenproducten
   

  "De klant staat bij ons altijd centraal" is een makkelijke uitspraak. Lastiger is het om deze woorden – zoals wij dit al sinds de oprichting van Vivatis Pharma doen

  Meer
 • Kwaliteit

  Vivatis is altijd proactief in het voldoen aan nationale en internationale criteria
   

  Het kwaliteitsmanagement van Vivatis beschikt over veel expertise. De Vivatis kwaliteits-managers hebben een internationale ervaring en beschikken over een selecte groep van interne

  Meer
 • Packaging

  Verpakkingssystemen, pompen en verstuivers voor medische- en cosmetische producten.

  Onderdeel van de Vivatis-Groep is Vivatis-Medical Devices GmbH.
  Medical Devices is speciaal opgericht om klanten van Vivatis uit de sectoren farmacie en cosmetica te voorzien

  Meer

Over ons

Vivatis – succespartner voor farmaceutische ingrediënten, tussenproducten, voedingssupplementen en functional food

Vivatis is een onafhankelijk full service-serviceverlener voor producenten, vergunninghouders, distributiemaatschappijen en brand owners voor de markten farmaceutica (generica + synthesen), cosmetica, voedingssupplementen, levensmiddelen, genotmiddelen, functional food, sports nutrition en detergentia. Meer

Pharma

Wereldwijde inkoop van gekwalificeerde ingrediënten en tussenproducten

"De klant staat bij ons altijd centraal" is een makkelijke uitspraak. Lastiger is het om deze woorden – zoals wij dit al sinds de oprichting van Vivatis Pharma doen – zo in de praktijk te brengen dat een tevreden klantenkring uit heel Europa inmiddels op onze firma bouwt en vertrouwt.

De kerncompetenties van Vivatis en zijn medewerkers zijn door de klant geïnitieerde aankopen van actieve farmaceutische ingrediënten (API), het ter beschikking stellen van exact gespecificeerde tussenproducten en de ontwikkeling van strategieën voor het op de markt brengen van producten door onze partners.

Meer

Tot de klantenkring van Vivatis behoren producenten van geneesmiddelen, maar ook de vergunninghouders van medicijnen. Vaak zijn dit bedrijven uit het MKB, soms echter ook grotere concerns of bevoegde specialisten. Meer dan 95 procent van de door Vivatis geleverde producten wordt gebruikt om generieke geneesmiddelen te produceren.

Voor de aanschaf van actieve farmaceutische stoffen en tussenproducten gelden twee criteria als dwingend noodzakelijk. Ten eerste de onvoorwaardelijke kwaliteit conform de laatste standaarden en eisen. Ten tweede de winstgevendheid.

Juist in de geneesmiddelenindustrie is de concurrentie buitengewoon sterk. Klanten van Vivatis hebben daarom ingrediënten (API) nodig die precies het evenwicht bieden tussen de hoogste kwaliteitseisen en de geboden toegevoegde waarde. Om aan deze beide criteria te voldoen, is het noodzakelijk om naast de Europese bronnen vooral de Aziatische inkoopmarkten goed te kennen. Van groot belang zijn daarbij de grondstoffenmarkten van China en India. Hier identificeert Vivatis continu nieuwe grondstofbronnen en kwalificeert deze overeenkomstig de Europese en internationale normen. Daarbij voert Vivatis eigen audits uit of begeleidt klanten met de inzet van vakkundige medewerkers die tevens in staat zijn om simultaan te tolken.

De aan Vivatis verbonden producenten van tussenproducten zijn zowel in Azië als in Europa gevestigd. Dit is belangrijk om klanten ook bij veranderingen van de wereldeconomie een gegarandeerde productie te kunnen bieden.

Vivatis heeft zelfstandige vestigingen in zes Europese landen. Hiermee biedt Vivatis ruim voldoende mogelijkheden om de goederenstromen te beheersen.

Weniger

Actieve farmaceutische ingrediënten (API)

Veilig en efficiënt: Klantspecifieke oplossingen van Vivatis

Vandaag de dag levert Vivatis haar klanten in heel Europa meer dan 300 verschillende actieve farmaceutische ingrediënten (int.: Active Pharmaceutical Ingredients/API) en zijn daardoor vooral voor producenten van generieke geneesmiddelen een belangrijke factor in de supply chain. Ook voor 2nd sourcing-strategieën staat Vivatis haar klanten steeds vaker terzijde.

Het assortiment aan APIs dat Vivatis aanbiedt, kunt u vinden op onze pagina Produkten.

Meer

Vivatis-klanten hebben naast de gangbare bestaande APIs ook behoefte aan nieuwe APIs. Daarom zoeken en vinden wij, voornamelijk in Azië, nieuwe API-fabrikanten. Wanneer deze fabrikanten geschikt lijken, worden ze volgens de geldende, hoge kwaliteitseisen door ons gekwalificeerd. Vivatis heeft hiervoor de beschikking over een goed vertakt internationaal netwerk en een filiaal in Shanghai (China) met een team van getrainde professionals.

Vivatis en haar medewerkers zijn uiteraard in het bezit van alle benodigde certificaten en vergunningen en werken strikt volgens internationale regelgeving en Europeese standaarden.

Het allerbelangrijkste punt is uiteindelijk de manier waarop wij, Vivatis, samenwerken met onze klanten. Deze samenwerking is zo nauw en op zulk een goede vertrouwensbasis dat wij hiervoor steeds vaker beloond worden met meer opdrachten en meer klandizie.

Voor de import van grondstoffen beschikt Vivatis over de noodzakelijke expertise en kan daarnaast een beroep doen op een eigen netwerk van trouwe zakenparnters in China en India. Onze medewerkers, die de lokale taal spreken, organiseren ter plekke Vivatis-audits of zij organiseren en begeleiden de audits van de klant. Indien gewenst kan Vivatis; elke produktie-batch controleren, haalbaarheidstudies uitvoeren en het verbeteren van de kwaliteit van halffabrikaten ter hand nemen. Onafhankelijk van in welk land een API geimporteerd moet worden, Vivatis kan het inklaren ervan verzorgen. Hiervoor werkt zij samen met gekwalificeerde distributie-, logistieke en transportbedrijven. Deze vakmensen bieden een ‘just in time’ levering door heel Europa.

Tot het dienstbetoon van Vivatis behoort ook de financiering en eventueel de voor-financiering. Steeds meer klanten maken daarvan gebruik.

Vivatis wordt ook vaak geraadpleegd wanneer het gaat om het vaststellen van de marktconforme prijzen van grondstoffen.

Weniger

Intermediates

Complete oplossingen van Vivatis verbeteren de rentabiliteit

De vraag naar intermediates, dus tussenproducten voor chemische synthese, wordt steeds groter. Vivatis geniet als serviceverlener èn partner van de farmaceutische industrie, van producenten van ingrediënten, van loonfabrikanten en van vele ontwikkelingslaboratoria, een groot vertrouwen als het gaat om het ter beschikking stellen van deze tussenproducten. De succesformule van Vivatis is enerzijds de buitengewoon nauwe samenwerking van haar specialistenteam met de klanten, anderzijds de vakkundige en lokale aanwezigheid in de aankoopmarkten in Azië en Europa.

Meer

Zo kan Vivatis uit het aanbod van wereldwijd door Vivatis gekwalificeerde leveranciers van tussenproducten altijd die producent selecteren, die de klant het eindproduct met de beste toegevoegde waarde biedt. Uiteraard worden bij deze selectie alle kwaliteitsnormen nageleefd.

Samen met de klant wordt hiervoor een ranglijst opgesteld met vereisten die voor wat betreft de door de klant gedefinieerde tussenproducten doorslaggevend zijn. Tevens doet Vivatis hierbij in overleg met de klant steeds weer proactieve voorstellen tot optimalisering van de tussenproducten.

De synergie die uit de nauwe samenwerking met de afdeling Ingrediënten van Vivatis resulteert, is hierbij van grote waarde. Omdat het niet alleen op kwaliteit en rentabiliteit aankomt, maar vaak ook op een snelle oplossing, hechten wij grote waarde aan efficiëntie.

Basis voor alle activiteiten van de Vivatis tussenproducten zijn de internationale en Europese normen en voorschriften. Vivatis beschikt over een groot aantal REACH-registraties en steunt haar klanten graag op het gebied van evaluatie en aanmelding van eigen of nieuwe substanties.

In het bijzonder voor bronnen van tussenproducten in Azië hebben veel klanten behoefte aan complete oplossingen van Vivatis. Daartoe behoren bijvoorbeeld de uitvoering van eigen audits, de begeleiding van klanten-audits door een competente medewerker ter plaatse die de taal beheerst, de controle van charges, de uitvoering van haalbaarheidsstudies of de verdergaande veredeling van tussenproducten. Het tussenproduct-team van Vivatis staat daarvoor, inclusief ervaring en netwerk, ter beschikking.

Weniger

Onze partners